TACHODRIVE
Ключ за извличане на информация от тахограф / карта. Позволява изпълнение на изискванията за извличане на данни.

Предимства:

малки размери

128 MB памет

превключвател за избор между тахограф или карта

Светодиодна индикация за грешки по време на работа

четири стандарта за

запазване на данни

Софтуер TachoDrive Express с криптирана база от данни

Включеният софтуер позволява подреждане на извлечените данни от цифровия тахограф / шофьорска карта както и конфигуриране на ключа за извличане на точно определени данни от цифровия тахограф.

Версия 2.0.0.0 version позволява изпращането на данните посредством електронна поща (функция, полезна за компании с голяма клонова мрежа)

Ключът работи със софтуерното приложение TACHOMATT Yellow, което има по-широк спектър от възможности касаещи процесите на анализиране и представяне на извлечените данни.за мултимедийно обучение за продукта
натиснете този бутон: