TAHOMATT  YELLOW

Съхраняване и polymorphic на данни от тахошайби, шофьорски карти и цифрови тахографи!
Обработка на информация от цифрови и аналогови тахографи осъществено в един софтуерен продукт.
Пълно съответствие с текущите изисквания (също и с постановление №561/2006 на Европейския Парламент касаещо отговорността по съхранение на данни)
Tachomatt Yellow е съвременен софтуер, който поддържа база данни за запазване на информация за всички шофьори и товарни автомобили на фирмата. На основата на съхранените данни и съобразно текущите международни изисквания, софтуерът анализира работното време на разглеждания водач, както и свързаните с него нарушения.

Предимства

        Зареждане на данни от тахошайби, шофьорски карти и цифрови тахографи

        Бележки, напомнящи за необходими действия като извличане на

информация от картата или тахографа

        Анализ на аналогови данни

        Възможност за ръчно въвеждане на данни от тахошайби

        Връзка с външни устройства: Скенери, четци на карти, специализирани

устройства за извличане на информация от цифрови тахографи (в това число и TachoDrive ключът)

        Водачи, камиони и въведени каталози с данни

        Работни карти на водачите и обобщения на работното време

        Графични и таблични анализи на действията на водача и данни от цифрови

тахографи (детайлни диаграми на всички дейности)

        Обобщения на работно време

        Възможност за графично сравнение на данните от картата на водача

с данните от цифровия тахограф

        Справки за причинени нарушения в работно време (съобразно регулациите)

        Детайлни анализи на скоростта

        Възможност за разпечатване на многобройни сведения

(с дневни и седмични дейности на водача, нарушения, работни режими и др.)

        Възможност за export на данни към външни файлове и електронни таблици

        Автоматично архивиране на данните

Версии на софтуера
Софтуерният продукт се разпространява на пазара в две версии:
TACHOMATT Yellow
   Напълно работеща версия на продукта позволяваща запис и анализ на данни както от цифрови, така и от аналогови тахографи с възможност за графичен анализ на извлечените данни и разпечатване на различни видове сведения. Закупеният лиценз, в зависимост от нуждите може да съдържа определен брой автомобили и модули (аналогов и цифров или и двете едновременно).
TACHOMATT Yellow Express
   Тази версия на продукта е снабдена с основни функции за работа с цифрови тахографи:

            извличане и съхранение на данни от шофьорските карти и цифровите тахографи

            каталози с водачи и автомобили

            шофьорските дейности са в табличен вид

            детайлни графични анализи на скоростта на товарния автомобил

            възможност за export на данни към външни файлове и електронни таблици  

Минимални системни изисквания

        CPU Pentium III

        RAM - 256 MB

        Hard drive - 40 GB

        CD-ROM,

        USB port

        SVGA видео карта