ОБОРУДВАНЕ ЗА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

       Тахографско оборудване
       Обучение на сервизни техници
       Тахографи, датчици и резервни части
ТАХОГРАФСКО ОБОРУДВАНЕ

Производител: MATT Automotive Poland


    Програматор: UTP-10 (тестер за тахографи)

    Софтуер: TACHOMATT RED (програма за организация на сервизната дейност - издаване на протоколи за заверка на тахографи и база с данни за клиенти и тахографи)

    Устройство за сваляне на данни от дигиталени тахографи и карти


   UTP-10 осигурява точно програмиране и калибриране на всички видове аналогови и дигитални тахографи.

Уредът е подходящо оборудване за сервизи за монтаж, активиране, калибриране и проверка на тахографи по смисъла на Наредба РД-16-1054/10.10.2008г

UTP-10 обслужва следните тахографи:

1. аналогови тахографи:


    Siemens/Kienzle (1314, 1318, 1319, 1324)

    Actia 026, 028

    Veeder-Root/Stoneridge Electronics Ltd (83xx, 84xx, 24xx)

    MotoMeter (EGK-100)


2. дигитални тахографи:


    Smartach

    DTCO 1381

    SE 5000

    ЕFAS-3


   TACHOMATT RED е софтуер носещ ново качество на вашия сервиз!

Управление на услуги за транспортни фирми и косвено наблюдение на превозни средства на клиентския паркинг.

TACHOMATT RED е предназначен за управление на документация по отношение на такива услуги като: аналогови и цифрови тахографи, CB радио, независимо отопление, Toll Collect-устройства, ограничителите на скоростта и termographs. Той е насочен преди всичко към дружества, обслужващи тахографи, както и други електронни устройства в превозните средства.

   Предимства:


    Модулна структура:
     - Цифрови тахографи - модул
     - Инспекция на тахографи - модул
     - Легализация на Тахографи - модул
     - CB радио - модул
     - Toll Collect - модул
     - Независими модули за отопление
     - Модул за ограничаване на скоростта
     - Termographs модул
     - Фактури - модул

    Модул съвместим с обвързващи правила

    Интуитивен и лесен в използване интерфейс

    Лесна за ползване система на форми

    Конкурентна цена на базовата версия и индивидуален модул (с възможност за закупуване само необходими модули)

    Регистри, жалби

    Посещение, история и регистрация на превозни средства и устройства

    Система за създаване на потребители

    Разпечатки на стандартни форми с полета е попълнено автоматично от софтуера и ръчно от страна на сервиза на служителите
     ... и много други

  
Устройство за сваляне на данни от дигиталени тахографи и карти

(TACHODRIVE PLUS, TACHODRIVE 2, TACHODRIVE 3)

OБУЧЕНИЕ НА СЕРВИЗНИ ТЕХНИЦИ
за монтаж и калибриране на всички видове тахографи, както следва:


 аналогови тахографи Actia - тип 026; 028,

 дигитален тахограф Actia - тип Smartach

 дигитален тахограф Efkon: EFAS-4

аналогови тахографи Siemens – тип 1314, 1318, 1319, 1324

дигитален тахограф Siemens – тип 1381

аналогови тахографи Stoneridge Electronics/Veeder Root – тип 14xx, 83xx, 84xx, 24xx

дигитален тахограф Stoneridge Electronics – тип SE5000

аналогов тахограф MotoMeter – тип EGK 100

   


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Списък на сервизно оборуднане по чл. 28, ал. 2 от Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г.

1.     Отсечка с дължина 20м
2.     Уред за проверка и настройка на тахографи в комплект с необходимите приспособления и софтуер за различните типове тахографи:
3.     Тестрер за часовник
4.     Оптичен уред за анализ на тахографски листове, 1 к-т
5.     Шаблон за разчитане на всички видове тахошайби
6.     Комплект за автоматично измерване на отсечка
7.     Уред за определяне на действителната обиколка на гумите на двигателните колела
8.     Шублер/дълбокомер
9.     Ролетка 30м.
10.  Компресор за сгъстен въздух
11.  Манометър за автомобилни гуми с обхват до 1.2 МРа
12.  Стабилизатор на напрежение 12V и 24V
13.  Комплект електрически и механични инструменти за монтаж и демонтаж на тахографи
14.  Пломбажни клещи с матрици
15.  Сервизен печат с номера на сервиза

Основно оборудване за дигитални тахографи по чл. 28, ал.3 от Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008

1.     Сервизни карти
2.     Средства за изтегляне на данни от паметта на тахографа
3.     информационна техника за обработка и съхранение на данните, за която да са осигурени:
3.1.     защита на оборудването и данните чрез използване на парола;
3.2.     защитен достъп при използване на компютър в мрежа;
3.3.     мерки за безопасност при изпращане на данните по Интернет;
3.4.     четец на карти;
3.5.     интерфейс за прехвърляне на изтеглените данни от тахографа до компютъра;
3.6.    подходящ софтуер за проверка на тахографи и изтегляне и пренасяне на данни
4.     кабел за директно свързване на монтирания в превозното средство блок на тахографа и датчика за движение, без да се минава през съществуващите кабели.

Обучения и оборудване за сервизи за тахографи
Начало За нас Дейност Продуктов каталог Контакти