Smartach®
Иновативният дигитален тахограф на ACTIA® : За управление на работния ден при зачитане на законовите разпоредби
ACTIA® е специалист по електроника на борда на индустриални превозни средства и ключов производител на пазара за дигитални тахографи: ACTIA® има основна роля при изготвянето на регламент на EC 3821/85, включително анекс 1Б, също и стандарт ISO16844.
На база едно десетилетие опит с дигитални тахографи, разбиране както на изискванията на пазара така и на техническите предизвикателства, ACTIA® е разработила одобрен тип цялостно решение за автомобилни превози:
Серия от надеждни и сигурни уреди, съвместими с директивите на ЕС и създадени да заменят електронните тахографи(Дигиталният тахограф SmarTach®) • Серия от датчици за движение с различна дължина (SmarTach® IS2000)
SmarTach® улеснява работата на шофьорите, помагайки им да спазват разпоредбите на ЕС.
Да подпомага компании, шофьори и сервизи в използването на този нов продукт, ACTIA® предлага широка гама от решения на пазара на тахографи, от калибрациона и тестова техника до система за сваляне и анализ на данни, също и одобрен тип хартия за дигитални тахографи.
ACTIA® постоянно разработва нови добавки и аксесоари насочени към крайния клиент и всички собственици на SmarTach®могат да използват софтуерните приложения и допълнения.
ACTIA® има широка мрежа от представители и партньори разпростряна в над 140 страни по света за поддръжка и помощ на клиентите.

Общо представяне

    SmarTach® сертифициран и съобразен с директива на ЕС1360/2002. Съвместим е с различните смарт карти достъпни в страните от ЕС и е създаден да замени електронните тахографи.

    SmarTach® има два четеца за карти, дисплей за информация, принтер, калибрационен/интерфейс за сваляне на данни, визуални и звукови аларми,информиращи за грешки и нарушения на операциитеи достатъчно голяма памет за се запази една година работа. Стандартни функции

    Записване и принтиране дейността на двамата шофьори

    Записване на скорост и разстояние

    Записване и принтиране на събития и нарушения при ползване, превишаване на скоростта.

Smartach®«Екстри»
SmarTach® помага на шофьорите да спазват директива561/2006/CE на ЕС

   От 11-ти Април 2007 директива 561/2006/CE се прилага и определя работата и почивките на шофьора. ACTIA SmarTach® има включена функция, която информира шофьора за статуса на работа и подпомага да се съобразява с рамките на закона.

SmarTach® помага на шофьорите в управление на тяхната дейност

    С напомняния за дейностSmarTach® предупреждава шофьора за манипулации, които трябва да извърши когото тахографа е в режим on/off.

     SmarTach® също позволява за автоматично конфигуриране, по подразбиране на дейност за превозното средство в режим on/off. Това освобождава шофьора от извършване на манипулации с тахографа в края на деня.

Извършване поддръжка на превозното средство с режима “извън обхват”

    Изберете“извън обхват” режим когато се извършва ремонти или поддръжка на превозното средство

Възможност за програмиране на аларма за превишение на скоростта

    Да алармира водача преди превишението на скоростта да бъде записано в паметта на тахографа

Управление на група от превозни средства

     D8 интерфейс за предаване на данни до вградена компютърна система в реално време

Smartach®Обновяване

Благодарение на “in-the-field”софтуерно обновление камионите по всяко време за съвместими с директивите на ЕС и се възползват от иновативните нови функции на Actia.

    Сервизите могат бързо и лесно да обновят софтуера на тахографа в превозното средство (няма нужда от демонтиране или подмяна на оборудване).

     Обновлението не отнема повече от 15 минути и модифицира само функционалния софтуер на тахографа.

    Данните за активността записани в тахографа не се засягат от обновлението и остават заключени при пълна конфиденциалност.

     Обновяването е лесно: сваляте го от webсайта на ACTIA и го инсталирате когато тахографа е свързан.

     “Smartach Обновление”е ексклузивна оферта на регистрираните сервизи на ACTIA.

Дистанционно сваляне на данни

Съобразявайки се с изискванията на пазара и техническите предизвикателства, SmarTach®предлагафункцията “Дистанционно сваляне на данни”създадена да улесни работата на водачите и мениджърите на транспортни компании.

     Дистанционното сваляне на данни от тахографаSmarTach® е свързано с телематрично решение в превозното средство.

     Периодичното архивиране на данни може да бъде извършено дистанционно с централизиран сървър в офиса на фирмата или от представител на такава услуга.

     Информацията може да бъде свалена автоматично и форматирана в одобрен файлов формат и запазена за последващи нужди.

     Дистанционното сваляне на данни от SmarTach®позволява също достъп до технически данни на превозното средство, като статус на km, консумация на гориво, скорост за улесняване на управлението на група от превозни средства и напомняния за поддръжка на превозното средство.

Техническа спецификация

    Напрежениеот 9,5 до36V

    Консумация на енергия под 200mA и 400mA (под 35mA и 70mA, когато е изключен)

    Електромагнитна съвместимост съобразена с директива 95/54на EC и анекс 1Б

    Радио формат, отговарящ на ISO 7736

    Размери: ширина 187,5mm, дължина 58mm, дебелина 20,5mm

    Дълбочина на монтажен отвор: 165mm (175mm с връзките)

    Тегло: 1057g

    Работещ от -30C до 70C, съхранение при -40C до 90C

    Граници на влажност от 10 до 90%

    Индекс на защита IP54 тестван

    Прецизност: скорост ~1 km/h, разстояние ~1%, време ~2s на ден

    Входове: Actia или Kitas датчици за движение

    Изходи: скорост, разстояние

    Възможност за ADR версия
Дигитален тахограф ACTIA SmarTach
Начало За нас Дейност Продуктов каталог Контакти